Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav procesního a ekologického inženýrství

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9EAE Energie a emise   C Petr Stehlík 03.10.17 03.10.17
9RRP Řízení a regulace v procesním průmyslu   C Zdeněk Jegla 02.10.17 02.10.17
9SPZ Stavba procesních zařízení   L Pavel Lošák  --   -- 
9SVC Simulační výpočty, CAD   C Jiří Hájek 06.10.17 06.10.17
9TPZ Tepelné pochody a zařízení pro výměnu tepla   C Petr Stehlík 03.10.17 03.10.17