Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav automobilního a dopravního inženýrství

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9CZS Číslicové zpracování signálů   C Václav Píštěk  --   -- 
9DSM Dynamika spalovacích motorů   C Václav Píštěk  --   -- 
9LDM Logistika v dopravě a manipulaci   Z Miroslav Škopán  --   -- 
9TSS Teorie stavebních strojů   L Miroslav Škopán  --   --