Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Institute of Automotive Engineering

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9CZS Digital Signal Processing   A Václav Píštěk  --  05.09.17
9DSM Engine Dynamics   A Václav Píštěk  --  05.09.17
9LDM Logistics in Transport and Handling   W Miroslav Škopán  --  05.09.17
9TSS Theory of Building Machines   S Miroslav Škopán  --   --