Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav jazyků

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9AJ Jazyk anglický pro doktorské studium   C Martina Vránová 09.10.17 07.10.17
9NJ Jazyk německý pro doktorské studium   C Zdeňka Myšková 07.03.17 05.09.17