Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Study Branches of Programme M2A-P

This page contains the list of all study branches, specializations and years of study in the master's study programme N3901 Applied Sciences in Engineering.
By click to branch name you display branch curriculum, by click to number of study year you display study plan.

Academical year 2018/2019
Branch (code, name) Specialization Lang   Grade     Year  
Programme: M2A-P-2 Applied Sciences in Engineering - Master's
M-FIN  Physical Engineering and Nanotechnology -- cs 2 1
M-FIN  Physical Engineering and Nanotechnology -- cs 2 2
M-IMB  Engineering Mechanics and Biomechanics -- cs 2 1
M-IMB  Engineering Mechanics and Biomechanics -- cs 2 2
M-MAI  Mathematical Engineering -- cs 2 1
M-MAI  Mathematical Engineering -- cs 2 2
M-MET  Mechatronics -- cs 2 1
M-MET  Mechatronics -- cs 2 2
M-MTI  Materials Engineering -- cs 2 1
M-MTI  Materials Engineering -- cs 2 2
M-PDS  Industrial Design -- cs 2 1
M-PDS  Industrial Design -- cs 2 2
M-PMO  Precise Mechanics and Optics -- cs 2 1
M-PMO  Precise Mechanics and Optics -- cs 2 2