Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Study Branches of Programme M2E-A

This page contains the list of all study branches, specializations and years of study in the master's study programme N2345 Industrial Engineering.
By click to branch name you display branch curriculum, by click to number of study year you display study plan.

Academical year 2018/2019
Branch (code, name) Specialization Lang   Grade     Year  
Programme: M2E-A-2 Industrial Engineering - Master's
M-IND  Industrial Engineering -- en 2 1
M-IND  Industrial Engineering -- en 2 2