Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2019/2020
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2019/2020

Seznam předmětů garantovaných ústavy FSI

Na této stránce je uveden seznam pracovišť FSI, který umožňuje zobrazit přehled všech předmětů BS a MS, které existují v roce 2019/2020 s českým vyučovacím jazykem a nejsou zařazeny do žádného plánu, podle garantujících pracovišť.

Akademický rok 2019/2020
Pracoviště
Celofakultní předměty
Ústav matematiky
Ústav fyzikálního inženýrství
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
Ústav materiálových věd a inženýrství
Ústav konstruování
Energetický ústav
Ústav strojírenské technologie
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Ústav procesního inženýrství
Ústav automobilního a dopravního inženýrství
Letecký ústav
Ústav automatizace a informatiky
Ústav jazyků
Laboratoř přenosu tepla a proudění
NETME Centre