Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Bakalářské studijní programy na FSI VUT

Na této stránce je uveden celkový seznam všech bakalářských studijních programů, které existují na FSI v akademickém roce 2018/2019, včetně jazyka výuky, formy a standardní délky studia. Otevírají se však pouze ty, v nichž jsou splněny podmínky, dané počtem přihlášených studentů. Další akreditované studijní programy lze nalézt na www stránkách fakulty.

Akademický rok 2018/2019
Kód Zkratka Název Jazyk Forma Délka
B2341 B3S-P Strojírenství cs prezenční studium 3 roky
B2341 B3S-K Strojírenství cs kombinované studium 3 roky
B2341 B3S-Z Strojírenství en krátkodobý pobyt 3 roky
B2341 B3S-A Strojírenství en prezenční studium 3 roky
B3901 B3A-P Aplikované vědy v inženýrství cs prezenční studium 3 roky
B3901 B3A-A Aplikované vědy v inženýrství en prezenční studium 3 roky