Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Doktorské studijní programy na FSI VUT

Na této stránce je uveden celkový seznam všech doktorských studijních programů, které existují na FSI v akademickém roce 2017/2018, včetně jazyka výuky, formy a standardní délky studia. Otevírají se však pouze ty, v nichž jsou splněny podmínky, dané počtem přihlášených studentů. Další akreditované studijní programy lze nalézt na www stránkách fakulty.

Akademický rok 2017/2018
Kód Zkratka Název Jazyk Forma Délka