Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Doktorské studijní programy na FSI VUT

Na této stránce je uveden celkový seznam všech doktorských studijních programů, které existují na FSI v akademickém roce 2018/2019, včetně jazyka výuky, formy a standardní délky studia. Otevírají se však pouze ty, v nichž jsou splněny podmínky, dané počtem přihlášených studentů. Další akreditované studijní programy lze nalézt na www stránkách fakulty.

Akademický rok 2018/2019
Kód Zkratka Název Jazyk Forma Délka
P2302 D4Z-P Stroje a zařízení cs prezenční studium 4 roky
P2302 D4Z-K Stroje a zařízení cs kombinované studium 4 roky
P2302 D4Z-Z Stroje a zařízení en krátkodobý pobyt 4 roky
P2302 D4Z-A Stroje a zařízení en prezenční studium 4 roky
P2303 D4T-P Strojírenská technologie cs prezenční studium 4 roky
P2303 D4T-K Strojírenská technologie cs kombinované studium 4 roky
P2303 D4T-Z Strojírenská technologie en krátkodobý pobyt 4 roky
P3901 D4A-P Aplikované vědy v inženýrství cs prezenční studium 4 roky
P3901 D4A-K Aplikované vědy v inženýrství cs kombinované studium 4 roky
P3901 D4A-Z Aplikované vědy v inženýrství en krátkodobý pobyt 4 roky
P3901 D4A-A Aplikované vědy v inženýrství en prezenční studium 4 roky
P3901 D4A-C Aplikované vědy v inženýrství en kombinované studium 4 roky
P3910 D4F-P Fyzikální a materiálové inženýrství cs prezenční studium 4 roky
P3910 D4F-K Fyzikální a materiálové inženýrství cs kombinované studium 4 roky
P3910 D4F-Z Fyzikální a materiálové inženýrství en krátkodobý pobyt 4 roky
P3910 D4F-A Fyzikální a materiálové inženýrství en prezenční studium 4 roky
P3910 D4F-C Fyzikální a materiálové inženýrství en kombinované studium 4 roky
P3913 D4P-P Aplikace přírodních věd cs prezenční studium 4 roky
P3913 D4P-K Aplikace přírodních věd cs kombinované studium 4 roky
P3913 D4P-Z Aplikace přírodních věd en krátkodobý pobyt 4 roky
P3913 D4P-A Aplikace přírodních věd en prezenční studium 4 roky
P3913 D4P-C Aplikace přírodních věd en kombinované studium 4 roky