Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Navazující magisterské programy na FSI VUT

Na této stránce je uveden celkový seznam všech navazujících magisterských studijních programů, které existují na FSI v akademickém roce 2018/2019, včetně jazyka výuky, formy a standardní délky studia. Otevírají se však pouze ty, v nichž jsou splněny podmínky, dané počtem přihlášených studentů. Další akreditované studijní programy lze nalézt na www stránkách fakulty.

Akademický rok 2018/2019
Kód Zkratka Název Jazyk Forma Délka
N2301 M2I-P Mechanical Engineering cs full-time study 2 years
N2301 M2I-K Mechanical Engineering cs combined study 2 years
N2301 M2I-A Mechanical Engineering en full-time study 2 years
N2344 M2V-P Production Systems cs full-time study 2 years
N2345 M2E-A Industrial Engineering en full-time study 2 years
N3901 M2A-P Applied Sciences in Engineering cs full-time study 2 years
N3901 M2A-A Applied Sciences in Engineering en full-time study 2 years