Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Study Branches Supervised by Institute of Automation and Computer Science

This page contains the list of all study branches, specializations and years of study guaranteed by Institute of Automation and Computer Science.

By click to branch name you display branch curriculum, by click to number of study year you display study plan.

Academical year 2017/2018
Branch (code, name) Specialization Lang   Grade     Year  
Programme: B3S-P-3 Engineering - Bachelor's
B-AIŘ  Applied Computer Science and Control -- cs 1 2
B-AIŘ  Applied Computer Science and Control -- cs 1 3
 
Programme: M2I-P-2 Mechanical Engineering - Master's
M-AIŘ  Applied Computer Science and Control -- cs 2 1
M-AIŘ  Applied Computer Science and Control -- cs 2 2
M-AIŘ  Applied Computer Science and Control P linked to branch B-AIR cs 2 1
M-AIŘ  Applied Computer Science and Control P linked to branch B-AIR cs 2 2
 
Programme: D4Z-P-4 Machines and Equipment - Doctoral
D-KPI  Design and Process Engineering Ř Control of Machines and Processes cs 3 D