Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-APM - Aplikovaná matematika, bez zaměření

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9MA1 C cs Matematika I doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
9MA2 C cs Matematika II doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
9EMM Z cs Empirické modely Ing. Josef Bednář, Ph.D.
9FMS Z cs Fuzzy modely technických procesů a systémů doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
9MDM Z cs Základy diskrétní matematiky prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
9MZO Z cs Počítačové metody zpracování obrazů prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
9NM1 Z cs Numerická matematika I doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
9OMP Z cs Optimalizace - matematické programování RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
9RF2 Z cs Rovnice matematické fyziky II prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
9SLT Z cs Sturm-Lieouvilleova teorie prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc.
9STA Z cs Statistická analýza doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
9TKD Z cs Základy teorie kategorií prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
9AHA L cs Aplikovaná harmonická analýza doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.
9APT L cs Aplikovaná topologie prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
9DVM L cs Dynamické a vícerozměrné stochastické modely doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
9FAP L cs Funkcionální analýza a prostory funkcí prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
9FKP L cs Funkce komplexní proměnné prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
9MOR L cs Matematické metody optimálního řízení doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
9MPA L cs Matematika pro aplikace doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
9MPK L cs Matematické principy kryptografických algoritmů doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
9NM2 L cs Numerická matematika II doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
9PLE L cs Plánování experimentu Ing. Josef Bednář, Ph.D.
9RF1 L cs Rovnice matematické fyziky I prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
9UMS L cs Uspořádané množiny a svazy prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.