Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor D-KPI - Konstrukční a procesní inženýrství, Konstrukční inženýrství

Student musí mít ve svém individuálním plánu zařazen:
  1. jazyk (standardně angličtina)
  2. předměty širšího vědního základu oboru studia
  3. předměty z níže uvedené nabídky pro své zaměření studia
  4. případně další předměty z nabídky pro DS (pro jiné obory)
zkratka sem jazyk nazev garant
9DDE C cs Dějiny designu doc. Ing. arch. Jan Rajlich
9EHD C cs Elastohydrodynamika prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
9EHD-A C en Elastohydrodynamika prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
9EXT C cs Experimentální metody v tribologii prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
9EXT-A C en Experimentální metody v tribologii prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.
9MOP C cs Metody a organizace vědecké práce prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
9MOP-A C en Metody a organizace vědecké práce prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
9NTK C cs Nedestruktivní testování a řízení kvality doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.
9VPR C cs Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
9VPR-A C en Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
9DMA Z cs Design-management doc. Ing. arch. Jan Rajlich
9VDE L cs Teorie vizuálního stylu v designu doc. Ing. arch. Jan Rajlich