Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty doporučené pro doktorské studium

Studijní obor kterýkoli - širší vědní základ, pro všechny obory

zkratka sem jazyk nazev garant
9MA1 C cs Matematika I doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
9MA2 C cs Matematika II doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
9NTC C cs Nanotechnologie prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.
9EMM Z cs Empirické modely Ing. Josef Bednář, Ph.D.
9MDM Z cs Základy diskrétní matematiky prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
9MZO Z cs Počítačové metody zpracování obrazů prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
9NM1 Z cs Numerická matematika I doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
9OMP Z cs Optimalizace - matematické programování RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
9PEX Z cs Řízení experimentu počítačem doc. RNDr. Miroslav Doložílek, CSc.
9RF2 Z cs Rovnice matematické fyziky II prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
9STA Z cs Statistická analýza doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
9TME Z cs Teorie modelování a experimentu prof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc.
9TTD Z cs Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D.
9AMK L cs Analytická mechanika a mechanika kontinua prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
9FKP L cs Funkce komplexní proměnné prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
9FZM L cs Fyzikální základy mezních stavů materiálu prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
9FZM-A L en Fyzikální základy mezních stavů materiálu prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.
9KPO L cs Hodnocení kvality povrchů optickými metodami. prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.
9MOR L cs Matematické metody optimálního řízení doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
9MPA L cs Matematika pro aplikace doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
9MPK L cs Matematické principy kryptografických algoritmů doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
9NM2 L cs Numerická matematika II doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
9PLE L cs Plánování experimentu Ing. Josef Bednář, Ph.D.
9RF1 L cs Rovnice matematické fyziky I prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
9STH L cs Struktura hmoty prof. RNDr. Petr Dub, CSc.