Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
GDV Dynamika výrobních strojů 3   Jiří Krejsa 07.10.17 05.09.17
GDV-K Dynamika výrobních strojů 2   Jiří Krejsa 27.03.17 05.09.17
GMM Mechanika manipulačních zařízení 1   Robert Grepl 07.10.17 05.09.17
GMM-K Mechanika manipulačních zařízení 1   Robert Grepl 27.03.17 05.09.17
RAE Alternativní zdroje energie v mechatronice 4   Zdeněk Hadaš 07.10.17 05.09.17
RAE-A Alternativní zdroje energie v mechatronice 1   Zdeněk Hadaš  --  05.09.17
RBI Biomechanika II 2   Zdeněk Florian 07.10.17 05.09.17
RDM Dynamika mechatronických systémů 1   Čestmír Ondrůšek 07.10.17 07.10.17
REM Experimentální mechanika 2   Miloš Vlk 07.10.17 05.09.17
RES Elektrické servopohony 1   Pavel Vorel  --  05.09.17
RE0 Vybrané statě z elektrotechniky 1   Čestmír Ondrůšek 07.10.17 05.09.17
RIV MKP v inženýrských výpočtech 4   Jindřich Petruška 07.10.17 05.09.17
RKD Kinematika a dynamika mechatronických systémů 1   Robert Grepl 07.10.17 05.09.17
RKD-A Kinematika a dynamika mechatronických systémů 1   Robert Grepl  --  11.09.17
RK0 Konstitutivní vztahy materiálu 1   Jiří Burša 07.10.17 05.09.17
RMS Mezní stavy a spolehlivost 1   Zdeněk Florian 05.10.17 05.10.17
RMW Mechatronický seminář 1   Robert Grepl 07.10.17 05.09.17
RM0 Programování a algoritmizace 2   Jiří Krejsa  --  05.09.17
RPM Počítačové metody mechaniky v dynamice 2   Zdeněk Hadaš 07.10.17 06.10.17
RRL Řídicí elektronika 1   Miroslav Patočka 07.10.17 05.09.17
RRS Rotorové soustavy 2   Petr Lošák 07.10.17 05.09.17
RSO Stochastická mechanika 2   Radek Vlach 07.10.17 05.09.17
RSZ Základy zpracování signálů 2   Jiří Krejsa  --  05.09.17
RSZ-A Základy zpracování signálů 1   Jiří Krejsa  --  11.09.17
RTK Tenkostěnné konstrukce 1   Jindřich Petruška 07.10.17 05.09.17
RVH Vibrace, hluk a bioakustika 1   Pavel Švancara 08.10.17 05.09.17
RZE Systémová metodologie 2   Přemysl Janíček 07.10.17 05.09.17
STM Teoretická mechanika 1   Michal Kotoul 07.10.17 05.09.17
S1K Mechanika kontinua 1   Michal Kotoul  --  05.09.17
WAM Aplikovaná mechanika 1   Michal Kotoul 07.10.17 05.09.17
0PPR Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) 4   Vladimír Fuis  --  05.09.17
3ST Statika 5   Vladimír Fuis 09.10.17 09.10.17
3ST-A Statika 2   Vladimír Fuis  --  11.09.17
4PP Pružnost a pevnost I 7   Zdeněk Florian 07.10.17 13.09.17
4PP-K Pružnost a pevnost I 4   Zdeněk Florian 27.03.17 05.09.17
5DT Dynamika 2   Zdeněk Hadaš 07.10.17 05.09.17
5DT-A Dynamika 1   Zdeněk Hadaš OVĚŘIT 11.09.17
5PP Pružnost a pevnost II 2   Jiří Burša 07.10.17 05.09.17
5PP-A Pružnost a pevnost II 1   Jiří Burša OVĚŘIT 05.09.17
6KP-A Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP 2   Jindřich Petruška OVĚŘIT 05.09.17

letní semestr
DTM Technická mechanika 7   Zdeněk Hadaš 07.10.17  -- 
DTM-A Technická mechanika 1   Zdeněk Hadaš  --   -- 
DTM-K Technická mechanika 4   Zdeněk Hadaš 27.03.17 27.03.17
RBA Biomechanika I 2   Přemysl Janíček  --   -- 
RBM Biomechanika III 2   Jiří Burša 07.10.17  -- 
RBM-A Biomechanika III 1   Jiří Burša OVĚŘIT  -- 
RDO Modelování a simulace 2   Robert Grepl 07.10.17  -- 
RDO-A Modelování a simulace 2   Robert Grepl  --   -- 
RDP Diplomový projekt (M-IMB) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RD5 Diplomový projekt (M-MET) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RD5-A Diplomový projekt (M-MET) 1   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY
RD6 Seminář k diplomové práci (M-MET) 1   Robert Grepl  --   -- 
RD8 Seminář k diplomové práci (M-IMB) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
REA Vybrané statě z elektroniky 1   Pavel Vorel 07.10.17  -- 
REE Elektromechanická přeměna energie 1   Čestmír Ondrůšek 07.10.17  -- 
REN Základy elektrotechniky 1   Pavel Vorel 07.10.17  -- 
REV Aplikace embedded systémů v mechatronice 2   Robert Grepl 07.10.17  -- 
RME Vybrané matematické metody v mechanice 1   Michal Kotoul 07.10.17  -- 
RMO Mechanika kompozitů 1   Zdeněk Majer 07.10.17 14.03.17
RMO-A Mechanika kompozitů 1   Zdeněk Majer  --  ZMĚNY
RNI Průmyslová elektronika 1   Pavel Vorel 07.10.17  -- 
RNU Nelineární úlohy mechaniky v MKP 1   Jindřich Petruška 07.10.17  -- 
RNU-A Nelineární úlohy mechaniky v MKP 1   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY
RPC Přetvárné a degradační procesy 1   Zdeněk Florian 07.10.17  -- 
RPO Simulace a řízení v reálném čase 1   Robert Grepl 07.10.17  -- 
RQM Tepelné procesy v mechatronických soustavách 2   Radek Vlach 07.10.17  -- 
RRE Základy automatické regulace 1   Pavel Vorel 07.10.17  -- 
RRM Řízení mechatronických soustav 1   Pavel Vorel 07.10.17  -- 
RRY Elektrické pohony 1   Pavel Vorel 07.10.17  -- 
RSB Seminář k bakalářské práci (B-MET) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RSD Simulace dynamických systémů 1   Jiří Krejsa  --   -- 
RTE Mikroprocesorová technika 1   Bohumil Klíma 07.10.17  -- 
RVE Výkonová a řídící elektronika 1   Miroslav Patočka 07.10.17  -- 
RV0 Měření mechanických a elektrických veličin 1   Vítězslav Hájek 07.10.17  -- 
RZI Základy technické diagnostiky 1   Lubomír Houfek 07.10.17  -- 
RZT Základy teorie spolehlivosti 1   Tomáš Návrat 07.10.17  -- 
0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti 5   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST Statika 4   Vladimír Fuis 07.10.17  -- 
3ST-A Statika 1   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST-K Statika 2   Vladimír Fuis 27.03.17 27.03.17
4KI Kinematika 2   Jiří Krejsa 07.10.17  -- 
4KI-A Kinematika 2   Jiří Krejsa  --   -- 
4PP Pružnost a pevnost I 4   Zdeněk Florian 07.10.17  -- 
4PP-A Pružnost a pevnost I 3   Zdeněk Florian  --   -- 
6BT Bakalářský projekt (ÚMTMB) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
6KP Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP 3   Jindřich Petruška 03.10.17 ZMĚNY
6KP-A Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP 2   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY