Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
GDV Dynamika výrobních strojů 3   Jiří Krejsa  --   -- 
GDV-K Dynamika výrobních strojů 2   Jiří Krejsa 27.03.17 27.03.17
GMM Mechanika manipulačních zařízení 1   Robert Grepl  --   -- 
GMM-K Mechanika manipulačních zařízení 1   Robert Grepl 27.03.17 27.03.17
RAE Alternativní zdroje energie v mechatronice 4   Zdeněk Hadaš  --   -- 
RAE-A Alternativní zdroje energie v mechatronice 1   Zdeněk Hadaš  --   -- 
RBI Biomechanika II 2   Zdeněk Florian  --   -- 
RDM Dynamika mechatronických systémů 1   Čestmír Ondrůšek  --   -- 
REM Experimentální mechanika 2   Miloš Vlk  --   -- 
RES Elektrické servopohony 1   Jiří Skalický  --   -- 
RE0 Vybrané statě z elektrotechniky 1   Čestmír Ondrůšek  --   -- 
RIV MKP v inženýrských výpočtech 4   Jindřich Petruška  --   -- 
RKD Kinematika a dynamika mechatronických systémů 1   Robert Grepl  --   -- 
RKD-A Kinematika a dynamika mechatronických systémů 1   Robert Grepl  --   -- 
RK0 Konstitutivní vztahy materiálu 1   Jiří Burša  --   -- 
RMS Mezní stavy a spolehlivost 1   Zdeněk Florian  --   -- 
RMW Mechatronický seminář 1   Robert Grepl  --   -- 
RM0 Programování a algoritmizace 2   Jiří Krejsa  --   -- 
RPM Počítačové metody mechaniky v dynamice 2   Zdeněk Hadaš 19.03.17 19.03.17
RRL Řídicí elektronika 1   Miroslav Patočka  --   -- 
RRS Rotorové soustavy 2   Petr Lošák  --   -- 
RSO Stochastická mechanika 2   Radek Vlach  --   -- 
RSZ Základy zpracování signálů 2   Jiří Krejsa  --   -- 
RSZ-A Základy zpracování signálů 1   Jiří Krejsa  --   -- 
RTK Tenkostěnné konstrukce 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RVH Vibrace, hluk a bioakustika 1   Pavel Švancara  --   -- 
RZE Systémová metodologie 2   Přemysl Janíček  --   -- 
STM Teoretická mechanika 1   Michal Kotoul  --   -- 
S1K Mechanika kontinua 1   Michal Kotoul  --   -- 
WAM Aplikovaná mechanika 1   Michal Kotoul  --   -- 
0PPR Průmyslový projekt (M-IMB, M-MET) 4   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST Statika 5   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST-A Statika 1   Vladimír Fuis  --   -- 
4PP Pružnost a pevnost I 7   Zdeněk Florian  --   -- 
4PP-K Pružnost a pevnost I 4   Zdeněk Florian 27.03.17 27.03.17
5DT Dynamika 2   Zdeněk Hadaš 18.03.17 11.03.17
5DT-A Dynamika 1   Zdeněk Hadaš OVĚŘIT 18.03.17
5PP Pružnost a pevnost II 2   Jiří Burša  --   -- 
5PP-A Pružnost a pevnost II 1   Jiří Burša OVĚŘIT ZMĚNY
6KP-A Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP 2   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY

letní semestr
DTM Technická mechanika 7   Zdeněk Hadaš  --   -- 
DTM-A Technická mechanika 1   Zdeněk Hadaš  --   -- 
DTM-K Technická mechanika 4   Zdeněk Hadaš 27.03.17 27.03.17
RBA Biomechanika I 2   Přemysl Janíček  --   -- 
RBM Biomechanika III 2   Jiří Burša 14.03.17  -- 
RBM-A Biomechanika III 1   Jiří Burša OVĚŘIT  -- 
RDO Modelování a simulace 2   Robert Grepl  --   -- 
RDO-A Modelování a simulace 2   Robert Grepl  --   -- 
RDP Diplomový projekt (M-IMB) 1   Přemysl Janíček  --   -- 
RD5 Diplomový projekt (M-MET) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RD5-A Diplomový projekt (M-MET) 1   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY
RD6 Seminář k diplomové práci (M-MET) 1   Robert Grepl  --   -- 
RD8 Seminář k diplomové práci (M-IMB) 1   Přemysl Janíček  --   -- 
REA Vybrané statě z elektroniky 1   Pavel Vorel  --   -- 
REE Elektromechanická přeměna energie 1   Čestmír Ondrůšek  --   -- 
REN Základy elektrotechniky 1   Pavel Vorel  --   -- 
REV Aplikace embedded systémů v mechatronice 2   Robert Grepl  --   -- 
RME Vybrané matematické metody v mechanice 1   Michal Kotoul  --   -- 
RMO Mechanika kompozitů 1   Jan Vrbka  --  14.03.17
RMO-A Mechanika kompozitů 1   Jan Vrbka  --  ZMĚNY
RNI Průmyslová elektronika 1   Pavel Vorel  --   -- 
RNU Nelineární úlohy mechaniky v MKP 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RNU-A Nelineární úlohy mechaniky v MKP 1   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY
RPC Přetvárné a degradační procesy 1   Zdeněk Florian  --   -- 
RPO Simulace a řízení v reálném čase 1   Robert Grepl  --   -- 
RQM Tepelné procesy v mechatronických soustavách 2   Radek Vlach  --   -- 
RRE Základy automatické regulace 1   Jiří Skalický  --   -- 
RRM Řízení mechatronických soustav 1   Jiří Skalický  --   -- 
RRY Elektrické pohony 1   Jiří Skalický  --   -- 
RSB Seminář k bakalářské práci (B-MET) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
RSD Simulace dynamických systémů 1   Jiří Krejsa  --   -- 
RTE Mikroprocesorová technika 1   Bohumil Klíma  --   -- 
RVE Výkonová a řídící elektronika 1   Miroslav Patočka  --   -- 
RV0 Měření mechanických a elektrických veličin 1   Vítězslav Hájek  --   -- 
RZI Základy technické diagnostiky 1   Lubomír Houfek  --   -- 
RZT Základy teorie spolehlivosti 1   Tomáš Návrat  --   -- 
0PP Vybrané kapitoly z pružnosti a pevnosti 5   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST Statika 4   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST-A Statika 1   Vladimír Fuis  --   -- 
3ST-K Statika 2   Vladimír Fuis 27.03.17 27.03.17
4KI Kinematika 2   Jiří Krejsa  --   -- 
4KI-A Kinematika 1   Jiří Krejsa  --   -- 
4PP Pružnost a pevnost I 4   Zdeněk Florian  --   -- 
4PP-A Pružnost a pevnost I 2   Zdeněk Florian  --   -- 
6BT Bakalářský projekt (ÚMTMB) 1   Jindřich Petruška  --   -- 
6KP Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP 3   Jindřich Petruška  --  ZMĚNY
6KP-A Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP 2   Jindřich Petruška OVĚŘIT ZMĚNY