Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty BS a MS

Ústav strojírenské technologie

zařazené do plánů

v roce 2017/2018


Zkratka Název předmětu Počet Garant Datum poslední změny
  plánů   anotace osnovy

zimní semestr
CTT Technologie tváření 1   Milan Dvořák  --  10.03.17
CTT-K Technologie tváření 1   Milan Dvořák 27.03.17 27.03.17
DR2 Ročníkový projekt I - tváření, svařovaní 1   Milan Forejt  --   -- 
DR2-K Ročníkový projekt I - tváření, svařovaní 1   Milan Forejt 27.03.17 27.03.17
DR3 Ročníkový projekt II - obrábění 1   Miroslav Píška  --   -- 
DR3-K Ročníkový projekt II - obrábění 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
EAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I 2   Aleš Polzer  --   -- 
EAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění I 1   Aleš Polzer 27.03.17 27.03.17
EMI Mikroekonomie 1   Jiří Luňáček  --   -- 
EMI-K Mikroekonomie 1   Jiří Luňáček 27.03.17 27.03.17
ESL Slévárenská technologie 2   Milan Horáček  --   -- 
ESL-K Slévárenská technologie 1   Milan Horáček 27.03.17 27.03.17
ESV Speciální technologie výroby 1   Radko Samek  --   -- 
ESV-K Speciální technologie výroby 1   Radko Samek 27.03.17 27.03.17
ETM Technologické projekty a manipulace s materiálem 1   Jan Strejček  --   -- 
ETM-K Technologické projekty a manipulace s materiálem 1   Jan Strejček 27.03.17 27.03.17
ETR Technologické procesy 1   Oskar Zemčík  --   -- 
ETR-K Technologické procesy 1   Oskar Zemčík 27.03.17 27.03.17
ETV Technologie svařování 1   Ladislav Daněk  --   -- 
ETV-K Technologie svařování 1   Ladislav Daněk 27.03.17 27.03.17
HAP Aplikace polymerních materiálů v automobilovém průmyslu 1   Štěpán Šanda  --   -- 
HC1 Aplikace CAD/CAM v technologii I 3   Aleš Polzer  --   -- 
HC1-A Aplikace CAD/CAM v technologii I 1   Aleš Polzer  --   -- 
HC1-K Aplikace CAD/CAM v technologii I 1   Aleš Polzer 27.03.17 27.03.17
HE1 Experimentální metody 2   Milan Forejt 09.03.17  -- 
HE1-K Experimentální metody 2   Milan Forejt 27.03.17 27.03.17
HH2 Technologie tváření 2   Milan Dvořák  --   -- 
HH2-K Technologie tváření 2   Milan Dvořák 27.03.17 27.03.17
HLT Světelná technika 1   Petr Baxant  --   -- 
HMI Mikroekonomie 1   Jiří Luňáček  --   -- 
HMI-K Mikroekonomie 1   Jiří Luňáček 27.03.17 27.03.17
HNC-A Obrábění na CNC strojích 5   Miroslav Píška 18.03.17  -- 
HNC-AK Obrábění na CNC strojích 3   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
HNE Nekonvenční technologie 1   Karel Osička  --   -- 
HNE-K Nekonvenční technologie 1   Karel Osička 27.03.17 27.03.17
HOE Optika a elektronika v automobilovém průmyslu 1   Josef Vochyán 17.03.17 17.03.17
HO1 Speciální technologie obrábění 3   Josef Sedlák  --   -- 
HO1-K Speciální technologie obrábění 2   Josef Sedlák 27.03.17 27.03.17
HPC Teorie metalurgických procesů 2   Ladislav Zemčík  --   -- 
HPT Počítačová podpora technologie 1   Ladislav Daněk  --   -- 
HPT-K Počítačová podpora technologie 1   Ladislav Daněk 27.03.17 27.03.17
HP1 Podnikový management I 2   Anna Putnová OVĚŘIT ZMĚNY
HP1-K Podnikový management I 1   Anna Putnová OVĚŘIT 27.03.17
HR2 Řízení výroby 7   Marie Jurová 08.03.17 08.03.17
HR2-K Řízení výroby 2   Marie Jurová 27.03.17 27.03.17
HSP-A Semestrální projekt 1   Miroslav Píška 18.03.17  -- 
HST Speciální technologie tváření 2   Radko Samek  --   -- 
HST-K Speciální technologie tváření 2   Radko Samek 27.03.17 27.03.17
HSV Speciální technologie svařování 1   Libor Mrňa  --   -- 
HSV-K Speciální technologie svařování 1   Libor Mrňa 27.03.17 27.03.17
HS2 Teorie a technologie svařování 2   Ladislav Daněk  --   -- 
HS2-K Teorie a technologie svařování 1   Ladislav Daněk 27.03.17 27.03.17
HTO-A Teorie obrábění 1   Josef Chladil  --   -- 
HTV Technologická příprava výroby 3   Jaroslav Prokop  --   -- 
HTV-K Technologická příprava výroby 2   Jaroslav Prokop 27.03.17 27.03.17
HTZ Technologie zpracování plastů 3   Zdeněk Lidmila 15.03.17 15.03.17
HTZ-K Technologie zpracování plastů 2   Zdeněk Lidmila 27.03.17 27.03.17
HT1 Technologické projektování 2   Jan Strejček  --   -- 
HT1-K Technologické projektování 2   Jan Strejček 27.03.17 27.03.17
HVS Výrobní stroje 1   Milan Dvořák  --   -- 
HVS-K Výrobní stroje 1   Milan Dvořák 27.03.17 27.03.17
H2U Účetnictví 6   Alena Kocmanová  --   -- 
H2U-K Účetnictví 2   Alena Kocmanová 27.03.17 27.03.17
PFM Formovací materiály a ekologie 2   Milan Horáček  --   -- 
PKO Kontrola jakosti odlitků 1   Antonín Záděra  --   -- 
PLI Výroba speciálních odlitků 1   Ladislav Zemčík  --   -- 
PLL Metalurgie litin 1   Jaromír Roučka  --   -- 
POL Obrábění litých materiálů 1   Karel Osička  --   -- 
PSL Slévárenská technologie II 1   Milan Horáček  --   -- 
PZS Zařízení sléváren 1   Libor Čamek  --   -- 
WFZ Fyzikálně-chemické základy výroby kovových materiálů 1   Antonín Záděra  --   -- 
WTC-A Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) 1   Milan Horáček  --   -- 
WTE Technologie (tváření, obrábění) 1   Milan Forejt  --   -- 
3VT Výrobní technologie II 5   Miroslav Píška  --   -- 
3VT-K Výrobní technologie II 2   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
5TE Technologie II 1   Zdeněk Lidmila  --   -- 

letní semestr
CME Metalurgie 1   Jaromír Roučka  --   -- 
CME-K Metalurgie 1   Jaromír Roučka 27.03.17 27.03.17
DPP Počítačová podpora technologie 2   Ladislav Daněk  --   -- 
DPP-K Počítačová podpora technologie 2   Ladislav Daněk 27.03.17 27.03.17
DTB Technologie obrábění 3   Miroslav Píška 18.03.17  -- 
DTB-K Technologie obrábění 2   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
EMM Mechanizace, automatizace a manipulace 4   Zdeněk Lidmila  --   -- 
EMM-K Mechanizace, automatizace a manipulace 3   Zdeněk Lidmila 27.03.17 27.03.17
FAC Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II 2   Aleš Polzer  --   -- 
FAC-K Aplikace CAD/CAM v technol. obrábění II 1   Aleš Polzer 27.03.17 27.03.17
FDT Bakalářský projekt (B-STG) 1   Miroslav Píška  --   -- 
FDT-A Bakalářský projekt (B-STG) 1   Miroslav Píška  --   -- 
FDT-K Bakalářský projekt (B-STG) 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
FET Seminář k bakalářské práci (B-STG) 1   Miroslav Píška  --   -- 
FET-K Seminář k bakalářské práci (B-STG) 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
FMA Marketing 1   Vladimír Chalupský  --   -- 
FMA-K Marketing 1   Vladimír Chalupský 27.03.17 27.03.17
FPN Přípravky a nástroje 1   Oskar Zemčík  --   -- 
FPN-K Přípravky a nástroje 1   Oskar Zemčík 27.03.17 27.03.17
GTN Teorie obrábění, tváření a nástroje 2   Milan Forejt  --   -- 
GTN-K Teorie obrábění, tváření a nástroje 2   Milan Forejt 27.03.17 27.03.17
HAO Aplikovaná teorie obrábění 1   Jaroslav Prokop  --   -- 
HAO-K Aplikovaná teorie obrábění 1   Jaroslav Prokop 27.03.17 27.03.17
HC2 Aplikace CAD/CAM v technologii II 2   Aleš Polzer  --   -- 
HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II 1   Aleš Polzer OVĚŘIT ZMĚNY
HC2-K Aplikace CAD/CAM v technologii II 1   Aleš Polzer 27.03.17 27.03.17
HDS Daňová soustava 3   Karel Brychta 09.03.17 09.03.17
HDS-K Daňová soustava 2   Karel Brychta 27.03.17 27.03.17
HD1 Diplomový projekt (M-STG, obrábění) 1   Miroslav Píška  --   -- 
HD1-K Diplomový projekt (M-STG, obrábění) 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
HD2 Seminář k diplomové práci (M-STG, obrábění) 1   Miroslav Píška  --   -- 
HD2-K Seminář k diplomové práci (M-STG, obrábění) 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
HD3 Diplomový projekt (M-STG, tváření, svařování) 1   Milan Forejt  --   -- 
HD3-K Diplomový projekt (M-STG, tváření, svařování) 1   Milan Forejt 27.03.17 27.03.17
HD4 Seminář k diplomové práci (M-STG, tváření, svařování) 1   Zdeněk Lidmila  --   -- 
HD4-K Seminář k diplomové práci (M-STG, tváření, svařování) 1   Zdeněk Lidmila 27.03.17 27.03.17
HD5 Diplomový projekt (M-VAS) 1   Miroslav Píška OVĚŘIT ZMĚNY
HD6 Seminář k diplomové práci (M-VAS) 1   Miroslav Píška OVĚŘIT ZMĚNY
HD7 Diplomový projekt (M-STM) 1   Miroslav Píška  --   -- 
HD7-K Diplomový projekt (M-STM) 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
HD8 Seminář k diplomové práci (M-STM) 1   Miroslav Píška  --   -- 
HD8-K Seminář k diplomové práci (M-STM) 1   Miroslav Píška 27.03.17 27.03.17
HMK Makroekonomie 2   Vladimíra Kučerová 09.03.17  -- 
HMK-K Makroekonomie 2   Vladimíra Kučerová 27.03.17 27.03.17
HMR Marketing 4   Vladimír Chalupský  --   -- 
HMR-K Marketing 2   Vladimír Chalupský 27.03.17 27.03.17
HMU Manažerská ekonomika 1   Tomáš Meluzín  --   -- 
HMU-K Manažerská ekonomika 1   Tomáš Meluzín 27.03.17 27.03.17
HOS Osvětlovací soustavy 1   Jan Škoda  --   -- 
HPU Renovace a povrchové úpravy 2   Ladislav Daněk  --   -- 
HPU-K Renovace a povrchové úpravy 1   Ladislav Daněk 27.03.17 27.03.17
HP1-A Podnikový management I 1   Anna Putnová OVĚŘIT ZMĚNY
HP2 Podnikový management II 1   Anna Putnová  --   -- 
HP2-K Podnikový management II 1   Anna Putnová 27.03.17 27.03.17
HRA Počítačové modelování a rapid prototyping 2   Jan Zouhar  --   -- 
HRA-K Počítačové modelování a rapid prototyping 1   Jan Zouhar 27.03.17 27.03.17
HSI Simulace a testování výrobků 1   František Samek 17.03.17  -- 
HSM Strategické řízení 1   Robert Zich  --   -- 
HSM-K Strategické řízení 1   Robert Zich 27.03.17 27.03.17
HTA Teorie tváření 3   Milan Forejt  --   -- 
HTA-K Teorie tváření 3   Milan Forejt 27.03.17 27.03.17
HTN Tvářecí nástroje 2   Zdeněk Lidmila  --   -- 
HTN-K Tvářecí nástroje 2   Zdeněk Lidmila 27.03.17 27.03.17
HTO Teorie obrábění 3   Josef Chladil  --   -- 
HTO-K Teorie obrábění 3   Josef Chladil 27.03.17 27.03.17
HTR Vybrané statě z obrábění 1   Jaroslav Prokop  --   -- 
HTR-K Vybrané statě z obrábění 1   Jaroslav Prokop 27.03.17 27.03.17
HT2 Technologické projekty 1   Zdeněk Lidmila  --   -- 
HT2-K Technologické projekty 1   Zdeněk Lidmila 27.03.17 27.03.17
HUP Nástroje a přípravky pro obrábění 2   Oskar Zemčík  --   -- 
HUP-K Nástroje a přípravky pro obrábění 2   Oskar Zemčík 27.03.17 27.03.17
HVT Vybrané statě z teorie tváření 1   Milan Forejt  --   -- 
HVT-K Vybrané statě z teorie tváření 1   Milan Forejt 27.03.17 27.03.17
PD5 Diplomový projekt (M-SLE) 1   Jaromír Roučka  --   -- 
PD6 Seminář k diplomové práci (M-SLE) 1   Jaromír Roučka  --   -- 
PIN Simultánní inženýrství 1   Milan Horáček  --   -- 
PLN Metalurgie neželezných kovů 2   Jaromír Roučka  --   -- 
PMM Matematické modelování 2   Vladimír Krutiš  --   -- 
PMO Metalurgie oceli 2   Antonín Záděra  --   -- 
POB Teoretické základy oboru 2   Ladislav Zemčík  --   -- 
PSR Statistické řízení jakosti 2   Antonín Záděra  --   -- 
PTC Technická příprava výroby 1   Jaromír Roučka  --   -- 
PVD Vady a opravy odlitků 1   Ladislav Zemčík  --   -- 
WTC Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) 1   Milan Horáček  --   -- 
WTC-A Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) 1   Milan Horáček  --   -- 
0PPH Průmyslový projekt (M-STG, M-STM) 4   Karel Osička  --   -- 
0PPP Průmyslový projekt (M-SLE) 2   Jaromír Roučka  --   -- 
2VT Výrobní technologie I 4   Milan Dvořák  --   -- 
2VT-A Výrobní technologie I 2   Milan Dvořák  --   -- 
2VT-K Výrobní technologie I 2   Milan Dvořák 27.03.17 27.03.17
6T3 Technologie III 1   Jan Strejček  --  10.03.17