Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Institute of Mathematics

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

winter semestr
CM-A Mathematics III-B Jan Čermák -- YES YES CM
SA1-A Mathematical Analysis I Luděk Nechvátal -- YES YES SA1
SGA-A Graphs and Algorithms Josef Šlapal YES -- -- --
SLA-A Linear Algebra Miroslav Kureš -- YES YES SLA
SZP-A Basics of Programming Tomáš Březina -- YES YES SZP
0KM-A Selected Chapters from Mathematics Miroslav Doupovec -- YES YES 0KM
1KG-A Constructive and Computer Geometry Dalibor Martišek -- YES YES 1KG
1M-A Mathematics I Miroslav Doupovec YES YES YES 1M
1PG-A Computer Geometry and Graphics Dalibor Martišek YES YES YES 1PG
2M-A Mathematics II Miroslav Doupovec -- YES YES --
3M-A Mathematics III Jan Čermák -- YES YES 3M

summer semestr
BM-A Mathematics II-B Miroslav Doupovec -- YES YES BM
SA2-A Mathematical Analysis II Luděk Nechvátal -- YES YES SA2
SOA-A General Algebra Josef Šlapal -- YES YES SOA
SSR-A Mathematical Structures Josef Šlapal YES -- YES --
1M-A Mathematics I Miroslav Doupovec -- YES YES --
2M-A Mathematics II Miroslav Doupovec YES YES YES 2M
2NU-A Numerical Methods Libor Čermák YES YES YES 2NU
3NU-A Numerical Methods II Libor Čermák -- YES -- 3NU
4M-A Mathematics IV Zdeněk Karpíšek -- YES -- 4M