Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

zimní semestr
RAE-A Alternativní zdroje energie v mechatronice Zdeněk Hadaš -- ANO ANO RAE
RKD-A Kinematika a dynamika mechatronických systémů Robert Grepl -- ANO ANO RKD
RPM-A Počítačové metody mechaniky v dynamice Zdeněk Hadaš -- -- ANO RPM
RSZ-A Základy zpracování signálů Jiří Krejsa -- ANO ANO RSZ
STM-A Teoretická mechanika Michal Kotoul -- -- ANO STM
3ST-A Statika Vladimír Fuis -- ANO ANO 3ST
5DT-A Dynamika Zdeněk Hadaš -- ANO ANO 5DT
5PP-A Pružnost a pevnost II Jiří Burša ANO -- ANO 5PP
6KP-A Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP Jindřich Petruška -- ANO ANO --

letní semestr
DTM-A Technická mechanika Zdeněk Hadaš -- ANO ANO DTM
RBM-A Biomechanika III Jiří Burša -- ANO ANO RBM
RDO-A Modelování a simulace Robert Grepl -- ANO ANO RDO
RD5-A Diplomový projekt (M-MET) Jindřich Petruška -- ANO ANO RD5
RMO-A Mechanika kompozitů Zdeněk Majer -- ANO ANO RMO
RNU-A Nelineární úlohy mechaniky v MKP Jindřich Petruška -- ANO ANO RNU
3ST-A Statika Vladimír Fuis -- ANO ANO 3ST
4KI-A Kinematika Jiří Krejsa -- ANO ANO 4KI
4PP-A Pružnost a pevnost I Zdeněk Florian ANO ANO ANO 4PP
6KP-A Řešení základních úloh mechaniky těles pomocí MKP Jindřich Petruška -- ANO ANO 6KP