Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

winter semestr
RAE-A Energy Harvesting Zdeněk Hadaš -- YES YES RAE
RKD-A Kinematics and Dynamics of Mechatronic Systems Robert Grepl -- YES YES RKD
RPM-A Computer Methods in Dynamics Zdeněk Hadaš -- -- YES RPM
RSZ-A Introduction to Signal Processing Jiří Krejsa -- YES YES RSZ
STM-A Theoretical Mechanics Michal Kotoul -- -- YES STM
3ST-A Statics Vladimír Fuis -- YES YES 3ST
5DT-A Dynamics Zdeněk Hadaš -- YES YES 5DT
5PP-A Strength of Materials II Jiří Burša YES -- YES 5PP
6KP-A Solution of Basic Problems of Solids Mechanics by FEM Jindřich Petruška -- YES YES --

summer semestr
DTM-A Engineering Mechanics Zdeněk Hadaš -- YES YES DTM
RBM-A Biomechanics III Jiří Burša -- YES YES RBM
RDO-A Modeling and Simulation Robert Grepl -- YES YES RDO
RD5-A Diploma Project (M-MET) Jindřich Petruška -- YES YES RD5
RMO-A Mechanics of Composite Materials Jan Vrbka -- YES YES RMO
RNU-A Nonlinear Problems of Mechanics in FEM Jindřich Petruška -- YES YES RNU
3ST-A Statics Vladimír Fuis -- YES YES 3ST
4KI-A Kinematics Jiří Krejsa -- YES YES 4KI
4PP-A Strength of Materials I Zdeněk Florian YES YES YES 4PP
6KP-A Solution of Basic Problems of Solids Mechanics by FEM Jindřich Petruška -- YES YES 6KP