Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Ústav konstruování

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

zimní semestr
YA3-A Ateliér - průmyslový design III Ladislav Křenek ANO -- ANO YA3
YG1-A Ateliér - grafický design Jan Rajlich -- ANO ANO YG1
YKG-A Kresba geometrických objektů Dana Rubínová -- ANO ANO YKG
YKH-A Kresba hlavy Jan Ambrůz -- ANO ANO YKH
YKV-A Kresba výrobku Dana Rubínová -- ANO ANO YKV
YM1-A Modelování - prostorová tvorba Ladislav Křenek -- ANO ANO YM1
YPG-A Počítačová grafika - Photoshop Pavel Noga -- ANO ANO YPG
YPM-A Počítačové modelování - Rhinoceros 3D Ladislav Křenek -- ANO ANO YPM
YPV-A Počítačové modelování - 3DS Max Ladislav Křenek -- ANO ANO YPV
YPW-A Počítačová vizualizace - 3DS Max Pavel Noga ANO -- ANO YPW
YZ2-A Ateliér - prostorové studie Ladislav Křenek -- ANO ANO YZ2
ZRI-A 3D optická digitalizace a inspekce strojních dílů David Paloušek ANO -- ANO --
ZSY-A Metoda konečných prvků - ANSYS Classic Martin Vrbka ANO -- ANO --
1K-A Základy konstruování Pavel Mazal ANO ANO ANO 1K
3CD-A CAD Jan Brandejs ANO ANO ANO 3CD
5KS-A Konstruování strojů - strojní součásti Martin Hartl ANO ANO ANO 5KS

letní semestr
YA4-A Ateliér - průmyslový design IV Ladislav Křenek ANO -- ANO YA4
YA5-A Ateliér - průmyslový design I Ladislav Křenek -- ANO ANO YA5
YED-A Ateliér - experimentální design Pavel Noga ANO -- ANO --
YKF-A Figurální kresba Michal Gabriel -- ANO ANO YKF
YML-A Modelování - reliéfní tvorba Ladislav Křenek -- ANO ANO YML
2K-A Konstruování Pavel Mazal ANO ANO ANO 2K
4KC-A Konstruování a CAD Petr Svoboda -- ANO ANO 4KC
6KT-A Konstruování strojů - převody Martin Hartl ANO -- ANO 6KT