Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2018/2019
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2018/2019

Předměty BS a MS v angličtině

Ústav strojírenské technologie

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2018/2019

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2018/19
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

zimní semestr
HC1-A Aplikace CAD/CAM v technologii I Aleš Polzer -- -- ANO HC1
HNC-A Obrábění na CNC strojích Miroslav Píška ANO ANO ANO --
HSP-A Semestrální projekt Miroslav Píška -- ANO ANO --
HTO-A Teorie obrábění Josef Chladil -- ANO ANO --
WTC-A Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) Milan Horáček -- -- ANO --
3VT-A Výrobní technologie II Miroslav Píška -- ANO ANO 3VT

letní semestr
DTB-A Technologie obrábění Miroslav Píška -- ANO -- DTB
FDT-A Bakalářský projekt (B-STG) Miroslav Píška -- -- ANO FDT
HC2-A Aplikace CAD/CAM v technologii II Aleš Polzer -- ANO ANO HC2
HP1-A Podnikový management I Anna Putnová -- ANO -- --
WTC-A Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství) Milan Horáček -- -- ANO WTC
2VT-A Výrobní technologie I Milan Dvořák ANO ANO ANO 2VT