Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Předměty BS a MS v angličtině

Institute of Manufacturing Technology

NABÍZENÉ zahraničním studentům

v roce 2017/2018

Poznámky:
V cs plánech - je zařazen do plánů standardní výuky a je vyučován v akademickém roce 2017/18
V en plánech - je zařazen do plánů výuky v angličtině a bude vyučován, bude-li ročník otevřen
V nabídce - je nabízen na webu FSI i VUT pro zájemce ze zahraničí (Erasmus,..)
Český klon - existuje identický předmět s českou výukou ve stejném semestru.


Zkratka Název předmětu Garant V cs V en V Český
  plánech plánech nabídce  klon

winter semestr
HC1-A Application of CAD/CAM in Technology Aleš Polzer -- YES YES HC1
HNC-A Technology of CNC Machining Miroslav Píška YES YES YES --
HNC-AK Technology of CNC Machining Miroslav Píška YES -- -- --
HSP-A Semester Project Miroslav Píška -- YES YES --
HTO-A Theory of Machining Josef Chladil -- YES YES --
WTC-A Technlogy (Metalurgy, Welding, Casting) Milan Horáček -- YES YES --
3VT-A Production Technology II Miroslav Píška -- YES YES 3VT

summer semestr
DTB-A Machining Technology Miroslav Píška -- YES -- DTB
FDT-A Bachelor Project (B-STG) Miroslav Píška -- YES YES FDT
HC2-A Application of CAD/CAM in Machining Technology II Aleš Polzer -- YES YES HC2
HP1-A Company Management I Anna Putnová -- YES YES --
WTC-A Technlogy (Metalurgy, Welding, Casting) Milan Horáček -- YES YES WTC
2VT-A Manufacturing Technology I Milan Dvořák YES YES YES 2VT