Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav matematiky

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9AHA Aplikovaná harmonická analýza   L Vítězslav Veselý  --   -- 
9APT Aplikovaná topologie   L Josef Šlapal 03.10.17 03.10.17
9DVM Dynamické a vícerozměrné stochastické modely   L Zdeněk Karpíšek  --   -- 
9EMM Empirické modely   Z Josef Bednář  --  05.09.17
9FAP Funkcionální analýza a prostory funkcí   L Jan Franců 09.10.17  -- 
9FKP Funkce komplexní proměnné   L Miloslav Druckmüller  --   -- 
9FMS Fuzzy modely technických procesů a systémů   Z Zdeněk Karpíšek  --  05.09.17
9MA1 Matematika I   C Libor Žák  --  05.09.17
9MA2 Matematika II   C Libor Žák  --  05.09.17
9MDM Základy diskrétní matematiky   Z Josef Šlapal 03.10.17 05.09.17
9MOR Matematické metody optimálního řízení   L Jan Čermák  --   -- 
9MPA Matematika pro aplikace   L Jaroslav Hrdina  --   -- 
9MPK Matematické principy kryptografických algoritmů   L Miroslav Kureš  --   -- 
9MZO Počítačové metody zpracování obrazů   Z Miloslav Druckmüller  --  05.09.17
9NM1 Numerická matematika I   Z Libor Čermák 04.10.17 04.10.17
9NM2 Numerická matematika II   L Libor Čermák  --   -- 
9OMP Optimalizace - matematické programování   Z Pavel Popela  --  05.09.17
9PLE Plánování experimentu   L Josef Bednář  --   -- 
9RF1 Rovnice matematické fyziky I   L Jan Franců  --   -- 
9RF2 Rovnice matematické fyziky II   Z Jan Franců 09.10.17 09.10.17
9SLT Sturm-Lieouvilleova teorie   Z Aleksandre Lomtatidze  --  05.09.17
9STA Statistická analýza   Z Zdeněk Karpíšek  --  05.09.17
9TKD Základy teorie kategorií   Z Josef Šlapal 03.10.17 03.10.17
9UMS Uspořádané množiny a svazy   L Josef Šlapal  --   --