Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav automatizace a informatiky

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9EOS Evoluční optimalizace systémů   C Pavel Ošmera  --   -- 
9GRA Grafové algoritmy   C Miloš Šeda  --   -- 
9MAS Metody a algoritmy pro simulaci a optimalizaci systémů   C Jiří Šťastný  --   -- 
9MET Měřicí technika   C František Vdoleček 16.03.17  -- 
9OMA Optimalizace a matematické aspekty řízení procesů   L Jindřich Klapka 18.03.17  -- 
9PAR Prostředky automatického řízení   C Zdeněk Němec  --   -- 
9TAR Teorie automatického řízení   C Ivan Švarc  --   -- 
9VIN Výpočetní inteligence   C Radomil Matoušek  --   -- 
9ZTM Základy teorie měření   Z František Vdoleček  --  16.03.17