Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Ústav automatizace a informatiky

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9EOS Evoluční optimalizace systémů   C Pavel Ošmera  --  05.09.17
9GRA Grafové algoritmy   C Miloš Šeda 09.10.17 05.09.17
9MAS Metody a algoritmy pro simulaci a optimalizaci systémů   C Jiří Šťastný  --  05.09.17
9MET Měřicí technika   C František Vdoleček 30.09.17 05.09.17
9OMA Optimalizace a matematické aspekty řízení procesů   L Jindřich Klapka 08.10.17 08.10.17
9PAR Prostředky automatického řízení   C Zdeněk Němec  --  05.09.17
9TAR Teorie automatického řízení   C Ivan Švarc  --  05.09.17
9VIN Výpočetní inteligence   C Radomil Matoušek  --  05.09.17
9ZTM Základy teorie měření   Z František Vdoleček 30.09.17 05.09.17