Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Garantované předměty

Laboratoř přenosu tepla a proudění

doktroského studia

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Semestr Garant Datum poslední změny
      anotace osnovy
9OPT Experimentální a teoretické stanovení okrajových podmínek přenosu tepla   Z Jaroslav Horský  --  05.09.17
9PPT Metody řešení problémů přenosu tepla   C Miroslav Raudenský  --  05.09.17