Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně - pracovní verze WWW2 - 2017/2018
Úvodní stránka
    STRÁNKY WWW2 - PRACOVNÍ PODKLADY - 2017/2018

Existující předměty BS a MS

Ústav procesního a ekologického inženýrství

NEZAŘAZENÉ do plánů

v roce 2017/2018

Kontrola úplnosti údajů provedena: 27. 03. 2017, 08:00

Zkratka Název předmětu Garant Datum poslední změny
    anotace osnovy

letní semestr
FEA Seminář k bakalářské práci (ÚPI) Josef Bednář  --   -- 
FEA není vyplněn učební CÍL (CZ) předmětu
FEA není vyplněn učební CÍL (EN) předmětu
FEA není vyplněna ANOTACE (obsah předmětu) (CZ) předmětu
FEA není vyplněna ANOTACE (obsah předmětu) (EN) předmětu
FEA nejsou vyplněny VÝSTUPY UČENÍ (CZ) předmětu
FEA nejsou vyplněny VÝSTUPY UČENÍ (EN) předmětu
FEA není vyplněno HODNOCENÍ (CZ) předmětu
FEA není vyplněno HODNOCENÍ (EN) předmětu
FEA nejsou vyplněny METODY VYUČOVÁNÍ (CZ) předmětu
FEA nejsou vyplněny METODY VYUČOVÁNÍ (EN) předmětu
FEA nejsou vyplněny PREREKVIZITY - VSTUPNÍ POŽADAVKY (CZ) předmětu
FEA nejsou vyplněny PREREKVIZITY - VSTUPNÍ POŽADAVKY (EN) předmětu
FEA předmět nemá u všech rozvrhových jednotek vyplněnou OSNOVU (CZ)
FEA předmět nemá u všech rozvrhových jednotek vyplněnou OSNOVU (EN)